Výchovný poradce

Činnost výchovného poradce vychází ze školního plánu práce a je zaměřena na plnění hlavních úkolů výchovného poradenství:
 • metodická činnost (zaměřená na pomoc učitelům a sjednocení postupů vyučujících)
 • volba povolání
 • vlastní diagnostická činnost
 • práce se žáky s výukovými problémy
 • práce se žáky s výchovnými problémy
 • prevence v oblasti sociálně-patologických jevů
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou s orgány státní správy a samosprávy (zejména orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR, …)
 • péče o talentované žáky
 • konzultační činnost
Výchovný poradce působí jako konzultant pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. V čem může pomoci:

Žákům

 • při řešení výukových problémů, při řešení osobníchproblémů (např. konflikty se spolužáky, s rodiči, s vyučujícími, …), pomoc při profesní orientaci (volba povolání)

Rodičům

 • při řešení výukových a výchovných problémů dětí- při řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení, poskytuje pomoc při volbě povolání, volbě dalšího studia dětí, při řešení jiných problémů rodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce: 

 • Žáci školy mají možnost obrátit se na výchovného poradce kdykoli.

 • Jednání s rodiči probíhají po vzájemné dohodě v kterýkoli pracovní den. S ohledem na předmět jednání je vhodná telefonická domluva předem (585 054 160).

Mgr. Marcela Mikulíková

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search