Učení prožitkem v 6. třídách aneb tradiční spolupráce se Sdružením D

Žáci 6. tříd absolvovali již tři části programu zaměřeného na podporu pozitivních vzájemných vztahů, prevenci šikany a dalších projevů rizikového chování.

V první části prošli interaktivními hrami na podporu spolupráce a kooperace v třídním kolektivu, v druhé části řešili problematiku šikany v prožitkovém programu Celé léto v jednom dni a v následující třetí části se prostřednictvím divadla fórum zabývali i dalšími projevy rizikového chování a jejich prevencí. Tři společně strávená dopoledne se líbila jak žákům, tak pedagogům.

 

Mgr. M. Czabeová, metodik prevence

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search